Glycerin

Glycerin is a small, natural molecule with very good moisture-binding properties. It is one of the most widely used ingredients in cosmetics and has been shown in many studies to have several positive properties in relation to the skin. Glycerin is one of the skin's own moisturizers which helps to keep the skin in the right water balance, where the skin's many functions work optimally together.

PUCA - PURE & CARE anvender glycerin udvundet fra vegetabilsk olie med en renhed på over 99,5%.

Produkter med GLYCERIN

Witch Hazel Toner | PUCA - PURE & CARE
Witch Hazel Toner | PUCA - PURE & CARE
Witch Hazel Toner | PUCA - PURE & CARE
Witch Hazel Toner | PUCA - PURE & CARE
Witch Hazel Toner | PUCA - PURE & CARE
Witch Hazel Toner | PUCA - PURE & CARE
Witch Hazel Toner | PUCA - PURE & CARE
Witch Hazel Toner | PUCA - PURE & CARE
Witch Hazel Toner | PUCA - PURE & CARE
Witch Hazel Toner | PUCA - PURE & CARE

Witch Hazel Toner

€5,95
Scalp Serum Sensitive reduces itching and dryness I PUCA - PURE & CARE
Scalp Serum Sensitive reduces itching and dryness I PUCA - PURE & CARE

Hair Scalp Serum Sensitive Scalp

€7,95

THE STRUCTURE OF GLYCERIN

Glycerin er et naturligt molekyle med ret bemærkelsesværdige egenskaber. Det er i ren form en farveløst, lugtfri, viskøs, lidt klistret, sødsmagende og hygroskopisk væske med ret høj densitet. Den særlige struktur gør, at der både er inter- og intra-molekylære hydrogenbindinger, hvilket giver det et meget højt kogepunkt. Molekylet er meget hydrofilt og kan dermed let blandes med vand og dens hygroskopiske egenskaber gør at den kan binde en mængde vand svarende til sin egen vægt.  

Glycerin er et meget simpelt molekyle bestående af 3 C-atomer på række, med en alkohol- (OH-) gruppe på hvert C-atom – det er en lille polyol og disse er kendte for at være fugtbindere, da alkohol-grupper og vandmolekyler gerne interagere. Navnet ”Glycerin” er INCI-navnet og det navn der oftest bruges kommercielt, mens ”Glycerol”, hvilket stamme fra græsk ”glukerós” og betyder ”sød”, er et mere kemisk navn for det samme stof. IUPAC-navnet (1) er propan-1,2,3-triol, hvilket mere klart beskriver den kemiske struktur – se figur 1. 

Glycerin was accidentally "discovered" as a chemical by a Swedish-German researcher in 1779, when he performed a chemical reaction between olive oil and lead monoxide, from which he discovered this water-soluble substance with a sweet taste. But glycerin has been "known" since 2800 BC, when soap was made by heating fat with ash, whereby glycerin was split off. In 1836 the empirical formula was proposed to be C3H8O3, but it was not until 1886 that the structural formula was determined, as shown in Figure 1. Before that, in 1866 Alfred Nobel had found a method to stabilize nitroglycerin and thereby he invented the dynamite. Nitroglycerin is a very explosive substance, which is produced by putting a nitrate group on each of the three OH groups in glycerin - it was by this discovery that glycerin became economically and industrially interesting.

Den kemiske struktur af glycerin

Figure 1 The chemical structure of Glycerin.

Dette lille molekylet findes overalt i naturen – især som en del af fedtmolekyler. Det meste fedt – både animalsk og vegetabilsk - er triglycerider, der som navnet indikerer, indeholder glycerin. Man kan sige at glycerin-molekylet er ”rygraden” og de tre ”arme”, der fæstner dertil, er fedtsyrer-molekyler som hver er bundet til en af de tre alkohol-grupper via en esterbinding – se figur 2. Nedbrydning af sådan en triglycerider giver netop 3 frie fedtsyrer og et glycerin-molekyle. Både nedbrydning og opbygning af triglycerider finder naturligt sted i levende organismer. I forhold til hvorfra man kan indtage glycerin, kan fx nævnes at vin, øl og andre fermenterede produkterne indeholder glycerin i fri form. 

Grundstrukturen for det meste fedt, også kendt som triglycerid. Her ses den kemiske struktur

Figur 2 Triglycerid – den kemiske grundstruktur for det meste fedt. ”R” repræsenterer kulstof-kæden i hver af de tre fedtsyre-dele – disse kan være ens eller forskellige og kan fx indeholde dobbeltbindinger, hvilket giver en umættet fedtsyre.  

 (1) IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry. En international organisation, som bl.a. har udarbejdet en særlig nomenklatur for kemiske stoffer. 

THE SKIN

- STRUCTURE, RENEWAL AND THE IMPORTANT WATER

In order to understand the importance of glycerin and how it acts in the skin, it is a great advantage to know how the skin is structured – see figure 3 - and how the top layer is continually renewed.

The skin generally consists of three layers: At the bottom is the subcutis - also called the hypodermis, which consists primarily of lipids and connective tissue. In the middle is the dermis, which mainly consists of connective tissue in which, for example, nerve endings, blood vessels, hair follicles, sebaceous glands and sweat glands are embedded. At the top is the epidermis, which consists of several layers: At the bottom is the stratum basale, which is a single cell layer of i.a. melanocytes, undifferentiated keratinocytes and stem cells that constantly form new keratinocytes (cells). These keratinocytes migrate outwards and gradually form the other epidermal layers, which are: Stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum and finally the outermost layer is the stratum corneum (SC), which is about 10-30 µm thick. The stratum corneum contains several layers of primarily dead, flat keratinocytes, which are called corneocytes - these are embedded in a special lipid lamellar structure, which consists of various fats, which is an important element in the skin barrier. Stratum corneum is often described as a masonry of bricks (the corneocytes) and mortar (intercellular lipid structure). From the stratum corneum surface there is constantly shedding of the outermost layer of skin cells so that the skin is renewed - this process is called "desquamation" - peeling. The process is usually well regulated and important for e.g. the skin's appearance and mechanical properties.

This turnover from being a new living keratinocyte near the stratum basal to become a dead corneocyte, which is shed from the stratum corneum takes approx. 4 weeks - but is for example slower in older skin and faster in psoriasis skin. The epidermis does not contain blood vessels and thus especially the lower layers of the epidermis are dependent on nourishment from and waste delivery to the blood in the dermis. At the junction between the dermis and the epidermis is a membrane layer called the Dermal-epidermal Junction (DEJ) which consists of special protein structures. In young skin, this transition is very wavy - the dermis forms papillae, which forms elevations and depressions in the transition - so that there is a large surface between the dermis and the epidermis, where the nutrient supply can take place. In older skin, this transition gradually flattens out more, giving a smaller surface for nutrient supply to the epidermis. In addition, this transition is relatively impermeable to e.g. glycerin.

Hudens opbygning vist i tre lag: epidermis, dermis og hypodermis.

Figur 3 Hudens opbygning med de tre lag; epidermis øverst (som består af flere lag), dermis i midten og hypodermis nederst. Bemærk den bugtede overgang mellem dermis og epidermis – det er den såkaldte ”Dermal-epidermal Junction”, hvis bølgede form kommer af dermale papiller. Bemærk også talgkirtlerne (sebaceous glands), som er forbundet til hårfolliklerne – det er heri der dannes sebum, som frigives til huden via den kanal i hårfollilklen, som hårstrået er i. Figuren er fra Wikipedia. 

Moisture and hydration - expressions of the water content, which is an incredibly important factor for the skin. Water plays a crucial role for the skin's many physiological and mechanical functions and for the appearance of the skin - both too much and too little water can change the skin's properties, so it is important to have the right balance, but most often it is dehydration that is the problem when the skin has an imbalance in the water level. Water is a plasticizer and essential for the function of certain enzymes. For example, the enzymes that participate in the desquamation process. If there is not high enough moisture and this process thus does not take place at the right pace on the surface of the stratum corneum, it results in the retention of corneocytes, which should be shed, thus forming small flakes, which characterizes dry skin.

Overordnet afhænger vandniveauet i de forskellige lag af huden især af hvor gennemtrængelig lagene er over for vand. Dvs hvor let vand bevæger sig igennem lagene i begge retninger – både udefra og ind og indefra og ud. Og hvor god huden er til at holde på vandet. Følgende er vigtige faktorer for disse egenskaber: 

 • Tilstedeværelsen af hyaluronsyre og glycerin i dermis og epidermis. I forhold epidermis har man fundet en meget tydelig korrelation mellem fugtniveauet og niveauet af glycerin. Disse molekyler er begge vigtige fugtbindere, som kan holde på vandet, holde miljøet fugtigt og hæmme den fordampning, som finder sted hele tiden fra huden. Denne fordampning kaldes forkortes ofte ”TEWL”, hvilket står for Trans Epidermal Water Loss. Måling af TEWL bruges ofte til at vurdere hudens barrierefunktion. 
 • Tilstedeværelsen af de såkaldte Natural Moisturising Factors (NMF), som er små naturlig hygroskopiske molekyler - fugtbindere ligesom glycerin og hyaluronsyre. NMF består overordnet af et miks af specifikke salte som lactater, urea, electrolytter og ca halvdelen er aminosyrer og derivater af aminosyrer. Disse aminosyrer kommer fra den fugt-regulerede proteolyse (nedbrydning) af proteiner - primært filaggrin. Det er således en smart feedback mekanisme, som styrer om der er brug for mere NMF. Nogle tæller også glycerin med som en NMF.  
 • Tilstedeværelsen af ”tight junctions” i epidermis – dette er særlige proteinstrukturer, som danner en vandtæt barriere mellem cellerne – og dermed hæmmer fordampningen. 
 • Tilstedeværelsen af bestemte transportkanaler kaldet ”aquaporiner” – særligt aquaporin-3 har vist sig afgørende for hydreringen af epidermis – mere om dette i næste afsnit. 
 • The organization of the intercellular lipid structure in the stratum corneum - this forms a very important part of the skin's barrier to water loss. These lipids consist primarily of ceramides, cholesterol, and fatty acids, which are influenced by genetics, age, nutrition and the environment, for example.
 • The spatial organization of the corneocytes in the epidermis.
 • Produktionen af sebum fra talgkirtlerne viser i nogle studier en korrelation med fugtigheden i stratum corneum.  

GLYCERIN IN THE BODY

- FOCUS ON THE SKIN

Glycerin occurs naturally in the body - for example, the concentration of glycerin in the blood serum is usually 0.46 and 18.5 mg / L. However, the greatest amount of glycerin is found in the form of an important component in most of the fat found in the body. In addition to the mentioned triglycerides, which i.a. one of the body's natural energy reserve and isolation; glycerin is also a part of phospholipids, which are the primary fat in all cell membranes. These are the same types of fat molecules that are found in animals and plants and thus you also ingest a lot of glycerin through food. Fat from the food will be hydrolyzed in the intestines so that glycerin and fatty acids are released and can be absorbed. For glycerin, the absorption takes place fairly quickly into the blood and from there on to the liver, where it can be further metabolized via various steps - to e.g. glucose and from there to glycogen or to fats. It can also be metabolized to CO2, which is the way glycerin is primarily excreted - via the exhaled air. A very small portion is excreted in the urine. Since the liver is the primary site where glycerin is metabolized, measurement of glycerin in the liver can be used to assess the condition of the liver.

The glycerin that is in the blood is distributed throughout the body, where it i.a. can be absorbed into the skin - this is together with the glycerin that is released in e.g. the dermis the endogenous glycerin, which has been shown to be crucial for the skin's moisture level. In addition, there is the (exogenous) glycerin, which can be applied to the skin. Glycerin is a very small molecule and has been shown to enter the epidermis from the outside and have a beneficial effect there. It can form a small reservoir and bind water in the stratum corneum and can thus supplement the beneficial effect of the endogenous glycerin - and possibly. compensate for the lack of endogenous glycerin in the stratum corneum, which usually contains relatively much glycerin.

In addition to being a very small molecule, glycerin is also water soluble. It has been shown that regular washing and immersion of the skin in water removes some of the glycerin that is on the skin and can thereby reduce the moisture in the stratum corneum. In normal-functioning skin, glycerin levels and moisture will return to normal levels within a few hours - this shows that glycerin mainly comes from inside and especially from sebaceous glands, as areas with many sebaceous glands return to normal faster than areas with few sebaceous glands. In the sebaceous glands, where sebum is produced, there are lipase enzymes that break down fats (triglycerides) and thus release glycerin. The sebaceous glands have, as Figure 3 shows, connection with and outlet in the hair follicles located in the dermis. Lipase enzymes are also found in and on the epidermis, but studies do not suggest that these contribute much to the generation of the glycerin found in the epidermis. There are thus primarily two sources of glycerin in the skin: Serum in the blood, which flows through the dermis and sebum from the sebaceous glands.

En meget vigtigt faktor for at få glycerin fra dermis til epidermis er de nævnte aquaporiner – og særligt aquaporin-3. Aquaporiner er en familie af membranbundne transportproteiner, der danner små kanaler gennem membraner. Som navnet siger transporterer de generelt vand, men nogle af dem kan også transportere andre små molekyler – såsom glycerin. Aquaporiner findes virkelig mange steder i nature – fx i planter, insekter og større dyr. Hos mennesker findes de mange forskellige steder i kroppen – fx i nyrerne, hvor de er vigtige for urin-dannelsen og i hjernen og øjnene, hvor vandbalancen er vigtig. Der er 13 typer aquaporiner, hvoraf aquaporin-3 især har en vigtig rolle at spille i huden. Dette har man bl.a. fundet ud af ved at undersøge mus, som manglede genet for aquaporin-3. Disse mus havde ca tre gange mindre vand i stratum corneum og ca halvt så meget glycerin i epidermis i forhold til almindelige mus. Niveauet af glycerin i dermis var almindelig. Desuden havde disse mus mindre elastisk hud og huden var langsommere til at hele og genopbygge barrieren. Noget meget interessant fra disse studier var, at topikal tilførsel af (eksogen) glycerin kunne opveje reduktionen i fugtniveau, som musene havde. Af disse studier kan man udlede at aquaporin-3 faciliterer glycerin transport ind i epidermis (gennem det ellers for glycerin ret ugennemtrængelig lag mellem dermis og epidermis) og at glycerin er en helt afgørende vigtig komponent i hudens fugtniveau, elasticitet og barriere-genopbygning. Aquaporin-3 kaldes derfor også aquaglyceroporin – da denne type aquaporin kan transportere både vand og glycerin over membraner. Man har vist, at koncentrationen af aquaporin-3 afspejler niveauet af vand i de forskellige lag af epidermis. I rask epidemis findes aquaporin-3 hovedsageligt i stratum basale (den nederste del af epidermis som ligger nærmest dermis, der indeholder blodkar) og koncentrationen af aquaporin-3 falder efterhånden som man bevæger sig udad i epidemislagene. Det korrelerer med vandindholdet, som er omkring 75 % i den nedre del af epidermis og omkring 10-15 % i stratum corneum. Udtrykket af aquaporin-3 falder desuden med alderen og høj soleksponering og hænger sammen med at ældre hud og meget soleksponeret hud typisk er mere tør. Man har også set sammenhæng mellem funktionen af aquaporin-3 og en række hudsygdomme som fx psoriasis.   

GLYCERIN

- FUNCTIONS IN THE SKIN

Den vigtigste egenskab af glycerin er, at den er meget effektiv til at binde vand – det er hygroskopisk. Denne egenskabe afføder en hel del forskellige funktioner i huden: 

 • Fugtgiver: Glycerin er effektivt til at binde vand i huden – både vand, som er i huden i forvejen og vand fra det omgivende miljø bindes. Glycerin hæmmer afdampningen af vand fra hudens overflade. 
 • Accelererer genopbygningen af hudbarrieren og kan beskytte mod irritation: Denne funktion hænger sandsynligvis sammen med at glycerin medvirker til at danne et miljø med fugt som fremmer barriereopbygningen. Barrierefunktionen måles oftest kvantitativt ved at måle TEWL, som nævnt ovenfor. Man har med forskellige studier vist at glycerin har en positiv virkning både som før- under- og efterbehandling af hud som udsættes for barriere-nedbrydende påvirkning. Sådan nedbrydende påvirkning kan være at fjerne en del stratum corneum med tape eller ved at udsætte huden et kraftigt sæbestof, hvilket normalt vil virke irriterende og øge TEWL. I et studie hvor man efterbehandlede sådan hud med glycerin viste man at glycerin kunne rehydrere huden og et længere studie vise, at glycerin kunne forbedre hudbarrieren. I et andet studie forbehandlede man huden med enten en 10 % glycerin emulsion eller samme emulsion uden glycerin (vehiklet) for derefter at vaske huden med et kraftigt sæbestof. Det studie viste at glycerin hæmmede dehydrering, irritation og barriere-nedbrydning, som man ellers normalt ville se ved sådan en behandling af huden med vask. 
 • Hæmmer fase-transition af lipiderne i stratum corneum – sammenhæng med barrierefunktion: Hudbarrieren består især i optimal organisering og interaktion af stratum corneums komponenter – dvs corneocytterne og de intercellulære lipider, som især er fedtsyrer, ceramider og kolesterol. De extracellulære lipider i stratum kan organiseres i to fase-typer: en fast og en mere flydende fase organisering. Balancen mellem disse to faser bestemmes af sammensætningen af lipiderne (og særligt fedtsyrernes mæthedsgrad), mængden af vand og sikkert også andre stadig ukendte faktorer. Hvis lipiderne primært er i den flydende fase, har man kun en moderat barrierefunktion, mens lipider i den mere faste fase giver en meget dårlig barrierefunktion og højt vandtab (TEWL). Tørt og koldt vejr fremmer den faste fase og tør hud. Den optimale barriere mod vandtab fås ved et mix af de to faser. Studier tyder på at glycerin kan hæmme transitionen fra flydende til fast fase. 
 • Accelerere sårheling: I lighed med barriere-genopbygningen hænger det sandsynligvis sammen med at glycerin fremmer et fugtigt miljø.  
 • Keratolytisk funktion: Glycerin har en indirekte keratolytisk effekt – sandsynligvis igen ved at fremme det fugtige miljø, som er nødvendigt for enzymerne, der virker keratolytiske. Disse enzymer nedbryder desmosomer, som er vigtige elementer, der binder cellerne sammen. Dette er den ovennævnte desquamation-processen, som er nødvendig for at de døde hudceller efter hånden afstødes fra huden. Processen er normalt velreguleret – men i visse hudsygdomme fungerer det ikke optimalt. 
 • Maturation of skin cells: Glycerin has been shown to be involved in the formation of a special lipid (phosphatidylglycerol) which appears to signal certain enzymes involved in skin cell differentiation. Thus, glycerin helps to mature skin cells.
 • Udglattende og blødgørende funktion: Glycerin kan – igen via dens fugtbindende egenskaber - medvirke til at sikre en elastisk og velfugtet hud, med de rette mekaniske og fysiologiske egenskaber.  

GLYCERIN

- PRODUCTION AND APPLICATIONS

Glycerin can be produced in different ways and from different starting materials. The most common starting material is vegetable fats, such as corn oil, palm oil and rapeseed oil, but glycerin can also be extracted from animal fats. Via microbial fermentation one can produce glycerin from sugars or carbohydrates and finally glycerin can also be made from petrochemicals - more specifically Propylene (propylene) - but this method is only very rarely used as it is not very advantageous compared to the other methods. In the production via microbial fermentation, yeast cells, certain bacteria or algae are used. This process is a relatively "pure" process but is not widely used industrially.

The production from fats is, as mentioned, the most common and takes place in principle just like in the body: Degradation of triglycerides gives glycerin and three fatty acids. More technically, three different ways are generally used for this degradation - each method has its advantages and disadvantages:

 • Hydrolysis, where the ester bonds in the triglycerides are split with high temperature and pressure or via lipase enzymes to obtain glycerin and fatty acids.
 • Forsæbning, hvor man splitter triglyceriderne ved at lade det reagere med en base såsom Natrium Hydroxid. Herved får man frigivet glycerin og samtidig lavet sæbestoffer (fedtsyresalte) 
 • Transesterificering, hvor man splitter esterbindingerne ved hjælp af en katalysator (typisk en base eller syre) og varme og har en alkohol (oftest methanol eller ethanol) tilstede. Dette giver glycerin og fedtsyre-ester, hvilket kan anvendes til fx biobrændstof. Der er flere undermetoder af transesterificering.  

The latter method is widely used to produce biofuels and to that end, the glycerin moiety is seen as a residual product (accounting for about 10% of production) to which one must find applications for. It is estimated that the global production of glycerin from biofuel production in 2020 was approx. 42 billion liters.

Alle metoderne giver et mix, som skal oprenses. Først skilles den glycerin-holdige del ud, som er temmelig uren og kaldes rå-glycerin. De urenheder, der kan være i, er fx uorganiske salte, reaktanter fra produktionen, som methanol, ethanol og ikke-nedbrudt triglycerider, desuden vand og delvist nedbrudt triglycerider (di- og mono-glycerider) og sæbeprodukter. Oprensningstrinene afhænger af fremstillingsmetoden og udgangsstofferne, der er brugt og dermed hvilke urenheder der er i. Nogle af de meste almindelig anvende oprensningstrin er destillering, ion-ombytning og filtrering med aktiv kul. Man kan komme op på en renhed på ca. 99,5 %. Det glycerin som bruges kosmetik er normalt omkring 99 % rent – og kommer normal ikke fra biobrændstofproduktionen, som generelt giver en rå-glycerin som kræver meget grundig oprensning for at opnå de standarder der er for glycerin til kosmetik og medicin.  

Glycerin is used in many different places - for example in food, medicine, cosmetics, in the polymer industry and as a starting material for the manufacture of other substances. A very large portion is used in cosmetics and food.

As a food ingredient, glycerin has the E-number 422 and has been thoroughly assessed with regard to food safety - e.g. by EFSA, which in 2017 assessed that the current permitted use of glycerin in food does not give rise to any safety concerns and that there is no need to restrict the use by an ADI (Accepted Daily Intake). In the food industry (and feed industry) glycerin is used to provide texture, to bind water in the product, which also has an inhibitory effect on microbial growth, to stabilize products and can also be used as a solvent for other food additives. It is not used as a sweetener, although it has a sweet taste.

In medicine, glycerin is used, for example, as a lubricant, moisturizer, and laxative. As mentioned, measurement of glycerin in the liver can be used as a marker for liver disease. In addition, glycerin is used for wound treatment (85% glycerin solution is both antibacterial and antiviral and thus reduces inflammation), in cough medicines and capsules and as an additive in antibiotics.

Glycerin can also be used as a raw material to produce many other substances. For example, to produce lactic acid, 1,3-propanediol, citric acid and butanol. It can be used to make special polymers, such as polyglycerols and polyurethanes. Glycerin is also used as a component in various emulsifiers - and as mentioned for the production of nitroglycerin for explosives and medicines.

Glycerin is also used as an antifreeze - again because it is good at binding water and thereby preventing water from forming crystals. Glycerin is also a good solvent that can be used to make plant extracts, for example.

Kosmetik-industrien er en af de store aftagere af glycerin, for glycerin bruges i meget stor stil i kosmetik – det er i top tre af de mest anvendte ingredienser i kosmetik og kan anvendes sikkert i relativt høje koncentrationer. Der har kun været meget få rapporter om bivirkninger – et eksempel er at glycerin kan give en kortvarig irritation ved brug på skadet hud. Formålet i kosmetik er i høj grad at være fugtbinder med alle de gode følgevirkninger, som en velfugtet hud giver. Koncentrationen af glycerin er selvfølgelig vigtigt for virkningen. Fx har et studie vist at glycerin over 3 % har en fugtgivende og hudplejende effekt, et andet studie viser, at 1 % også har en positiv effekt og endnu et studie viser at 10 % er mere effektivt end 5 %. Under alle omstændigheder afhænger virkningen også af sammensætning af det samlede produkt, men der er ingen tvivl om, at glycerin kan være en meget virkningsfuldt og fordelagtigt ingrediens i kosmetik.  

Kilder:

Cremer Oleo website; Glycerine. https://www.cremeroleo.de/en/products/glycerine.html. Lokaliseret 28. Februar 2022.

Draelos, Zoe. Aquaporins: An introduction to a key factor in the mechanism of skin hydration. The Journal of clinical and aesthetic dermatology. 2012; 5. 53-56.

EFSA ANS Panel (EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food), Mortensen, A. et al. Scientific opinion on the re-evaluation of glycerol (E 422) as a food additive. EFSA Journal 2017; 15(3):4720.

Fluhr, J. W.; Gloor, M.; Lehmann, L.; Lazzerini, S.; Distante, F.; & Berardesca, E. Glycerol accelerates recovery of barrier function in vivo. Acta dermato-venereologica. 1999; 79(6), 418–421.

Fluhr, J. W.; Mao-Qiang, M.; Brown, B. E.; Wertz, P. W.; Crumrine, D.; Sundberg, J. P.; Feingold, K. R.; & Elias, P. M. Glycerol regulates stratum corneum hydration in sebaceous gland deficient (asebia) mice. The Journal of investigative dermatology. 2003; 120(5), 728–737.

Fluhr, J.W.; Bornkessel, A.; Berardesca, E. 2006. Glycerol — Just a Moisturizer? Biological and Biophysical Effects. Kapitel 20 In: Loden, M. & Maiback, H. I. Dry Skin and Moisturizers, CRC Press, Boca Raton, FL. 227-244.

Fluhr, J.W.; Darlenski, R.; Surber, C. Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. The British journal of dermatology. 2008; 159(1): 23-34.

Gloor, M.; & Gehring, W. Increase in hydration and protective function of horny layer by glycerol and a W/O emulsion: are these effects maintained during long-term use?. Contact dermatitis. 2001; 44(2), 123–125.

Goyal, S.; Hernández, N.B.; & Cochran, E.W. An update on the future prospects of glycerol polymers. Polymer International. 2021; 70: 911-917.

Hara, M.; Ma, T.; & Verkman, A. S. Selectively reduced glycerol in skin of aquaporin-3-deficient mice may account for impaired skin hydration, elasticity, and barrier recovery. The Journal of biological chemistry. 2002; 277(48), 46616–46621.

Hara-Chikuma, M.; & Verkman, A. S. Aquaporin-3 functions as a glycerol transporter in mammalian skin. Biology of the cell. 2005; 97(7), 479–486.

Korponyai, C.; Szél, E.; Behány, Z.; Varga, E.; Mohos, G.; Dura, Á.; Dikstein, S.; Kemény, L.; & Erős, G. Effects of Locally Applied Glycerol and Xylitol on the Hydration, Barrier Function and Morphological Parameters of the Skin. Acta dermato-venereologica. 2017; 97(2), 182–187.

Lodén, M.; Andersson, A. C.; Anderson, C.; Bergbrant, I. M.; Frödin, T.; Ohman, H.; Sandström, M. H.; Särnhult, T.; Voog, E.; Stenberg, B.; Pawlik, E.; Preisler-Häggqvist, A., Svensson, A.; & Lindberg, M. A double-blind study comparing the effect of glycerin and urea on dry, eczematous skin in atopic patients. Acta dermato-venereologica. 2002; 82(1): 45–47.

Medical College Of Georgia. Glycerin May Help Skin Disease, Study Finds. ScienceDaily. 2003, December 3. Lokaliseret 25. Februar, 2022: www.sciencedaily.com/releases/2003/12/031203075525.htm.

PubChem Sketcher V2.4. Lokaliseret 22. Februar 2022: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov//edit3/index.html

Purnamawati, S.; Indrastuti, N.; Danarti, R.; & Saefudin, T. The Role of Moisturizers in Addressing Various Kinds of Dermatitis: A Review. Clinical medicine & research. 2017; 15(3-4), 75–87.

SDA – The soap and Detergent Association; Glycerine & Oleochemical Division. Glycerine: An overview – terms – technical data – properties – performance. 1990.

Wikipedia website. https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol. Lokaliseret 7. Februar 2022.

Yamada, T.; Habuka, A.; & Hatta, I. Moisturizing mechanism of glycerol and diglycerol on human stratum corneum studied by synchrotron X-ray diffraction. International journal of cosmetic science. 2021; 43(1), 38–47.

Yousef, H.; Alhajj, M.; Sharma, S. Anatomy, Skin (Integument), Epidermis. Opdateret November 2021 i StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Januar 2022. 

Store service

Primary retailer: Normal

Store Service

Free delivery in DK over 300,- ddk / in the EU over €50

Store Service

3-8 workdays delivery